Prima Şcoală Superioară de Construcţii din ţară în limba română (ingineri hotarnici şi ingineri civili) a fost înfiinţată la Iaşi de marele cărturar şi patriot Gheorghe Asachi în anul 1813.


În anul 2016 s-au împlinit 75 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Construcţii din Iaşi în cadrul Şcolii Politehnice ieşene (1941). Evoluţia Facultăţii de Construcţii şi Instalaţii din Iaşi, pe parcursul celor 75 de ani, a fost marcată de existenţa unor momente de referinţă.


Cel mai important lucru în evoluţia învăţământului superior de construcţii la Iaşi a însemnat dezvoltarea bazei materiale de cercetare şi realizarea unor cercetări cu caracter unicat în domeniul construcţiilor. Acest lucru a început cu anul 1957 prin înfiinţarea Filialei Iași a Institutului de Cercetări în Construcții (INCERC) pe lângă Facultatea de Construcţii.


Prin colaborarea cu INCERC a apărut şi cea mai remarcabilă realizarea a anilor ’60. Este vorba de cea mai mare platformă seismică de la acea vreme. Platforma, brevetată de un colectiv de cadre didactice, avea dimensiunile în plan de 10 x 10 m, o greutate a modelului experimental de 1400 KN (140 tf) şi o acţionare unidirecţională. Pe această platformă au fost efectuate o multitudine teste pe modele începând cu centrale termoelectrice, blocuri de locuinţe, castele de apă, echipamente energetice etc.


Prin mutarea Facultăţii de Construcţii în noua locaţie, pe platforma actuală a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi”, dezvoltarea bazei de cercetare s-a mărit. Aici au fost efectuate numeroase cercetări dintre care menţionăm încercarea pompei de avarie a Grupului 1 de la centrala Nucleară de la Cernavodă şi o serie de alte echipamente care necesitau calificare seismică.


În momentul de faţă există un număr de echipamente unicat, dintre care amintim: Staţia de cercetări rutiere (unicat în Europa) şi Platforma seismică de 160 KN (16 tf) cu acţionare pe trei direcţii (unicat în ţară). Pe lângă acestea există numeroase sisteme de încercare grupate pe diverse laboratoare.


Una din realizările importante, brevetat de un colectiv de cadre didactice din facultate, este dispozitivul care permite obţinerea curbei caracteristice complete pentru materialele casante (beton, ceramică etc.).


Primii conducători de doctorat din Facultatea de Construcţii au fost: prof. univ. emerit ing. Aurel Cernătescu (1890-1967) – a înfiinţat în 1956, în cadrul Institutului regional de proiectări Iaşi, un atelier şi un laborator de studii geotehnice, care deserveau tot teritoriul Moldovei; prof. univ. dr. ing. Nichita Oreste (1897-1976) - doctor în geologie (1933); prof. univ. dr. ing. Alexandru Chelărescu (1902-1965) – a înfiinţat primul Laborator de materiale de construcţii în anul 1945, a fost doctor în mineralogie şi petrografie aplicată (1936); prof. univ. emerit ing. Dimitrie Atanasiu (1906 – 1977) – a absolvit Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele din Paris, a înfiinţat Staţia de cercetări rutiere; prof. univ. ing. Anton Șesan (1916 – 1959) - directorul Filialei din Iaşi a Institutului de Cercetări în Construcţii (INCERC) de la înfiinţare (1957).

© 2017-2018 Facultatea de Construcții și Instalații Iași